Grund  og  Masse              
       
om  selve  den  grund ,    
som  må  findes 
for  at  noget  kan  optages , binde  sig  og  senere  rejse  sig  ud  af .
 
og  grunden  inden  den  størkner  og  bliver  grund ,
benævnelsen  for  dette  eller  denne  ubetegnelige  er  masse  eller  massen ;    
uudgrundelig  grund , urdejen.  
         
det  er  flydende ;    
og  uden  egentlig  årsag , 
aflejres  noget ,
og  bliver  til  lag  på  lag  i  tid .
 
områder  integreres , udfoldes  og  opløses , 
gennem  lagenes  transparens  anes  grunden ,
 
i  grunden  bølger  massen
 
 
 
Ground  and  Mass   
 
about  the  ground  itself ,
that  must  exist ,
so  that  something  can  be  absorbed , bind  itself , and  later  rise  out  of .
 
and  the  ground , 
before  it  solidifies  and  becomes  ground ;  
the  denomination  for  this  unspeakable , is  mass  or  the  mass ;
unfathomable  ground , primordial – dough.
 
it  is  flowing ;
and  without  any  actuel  reason ,
some  deposit  remains ,
and  becomes  layer  upon  layer  in  time .
 
areas  integrate , unfold  and  dissolve,
through  the  transparency  of  the  layers , glimpses  of  the  ground ,
 
in  the  ground  the  mass  is  pulsing